34 லட்சம் மக்கள் பட்டினியில் சிக்கும் பேரபாயம்!

சிக்கலில் மியான்மர்  – அனைத்துலக  உணவு அமைப்பு எச்சரிக்கை!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here