இந்தியாவில் புதிய அறிமுக பெயர் சூட்டல்

டெல்டா என பெயராம்!- உலக சுகாதார அமைப்பு

ஆல்பா, பீட்டா. காமா. எப்சிலான்   இவை சினிமாவின்  பதிய நட்சதிரங்கள் பெயரோ, அல்லது புதிய திரைப்படங்கள் வெளியீடோ அல்ல. புத்தம் புதிய கொரோனாக்களின் புதிய திரு நாமங்கள்.
அர்த்தம் புரியாமல் பிள்ளைகளுக்குப் பெயர் சூட்டுகின்றவர்கள் இனி இந்த பெயர்களையும் சிபாரிசு செய்யலாமே!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here