ஈரான் போர்க்கப்பலில் தீ

  கடலில் மூழ்கியது!

உலகின் முக்கிய கப்பல் பாதைகளில் ஒன்றான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு முதல் சர்வதேச நாடுகளின் சரக்கு கப்பல்கள் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here