சீன நிறுவனங்களை அடக்க முயற்சியா?

அமெரிக்கா மீது சீனா பாய்ச்சல்!

கொரோனா தோன்றுவதற்கு முன்னமே சீனா மீது நம்பிக்கையற்ற போக்கைக்கொண்டிருந்த  அமெரிக்கா கொரோனாவுக்குப்பின் கடுமையான கோபத்தில், இருக்கிறது.
அதனால் முதலீடு செய்வதற்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மூலமாக சீன நிறுவனங்களை அமெரிக்கா அடக்க முயற்சிப்பதாக சீனா எகிரியிருக்கிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here