மத நல்லிணக்கத்துக்கு இந்தியா

 பிற நாடுகளும் பின்பற்றவேண்டும்! – தலாய்லாமா நெகிழ்ச்சி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here