கோவேக்சின் தடுப்பூசி விவகாரத்தின் முடிவு என்ன?

 இன்னும் 4 முதல் 6 வாரங்களில் தெரியும்!- உலக சுகாதார அமைப்பு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here