டெல்டா வைரசுக்கு ஸ்புட்னிக் வி

சரியாகப் பாதுகாக்கும் என்கிறது ரஷ்யா!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here