பாலிங்கில் இயங்கி வந்த 2 தற்காலிக நிவாரண மையங்கள் மூடப்பட்டன

பாலிங், ஜூலை 12:

பாலிங்கில் இயங்கி வந்த சூராவ் அன்-நூர், தாமான் மெஸ்ரா, குபாங் மற்றும் செக்கோலா மெனெங்கா அகமா யாயாசன் கைரியா ஆகிய இடங்களில் இயங்கி வந்த தற்காலிக நிவாரண மையங்களில் தங்கியிருந்த அனைத்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும், இன்று வீடு திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவை மூடப்பட்டன.

இருப்பினும், 17 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 61 பேர் இன்னும் செக்கோலா மெனெங்கா ஜெறையில் உள்ள தற்காலிக நிவாரண மையத்தில் தங்கியுள்ளனர்.

பாலிங் மாவட்ட குடிமைத் தற்காப்புப் படை அதிகாரி கேப்டன் (பிஏ) ரசிடா காசிம் கூறுகையில், அப்பகுதியில் வெள்ள நிலைமை மேம்பட்டு வருவதுடன் அவர்களின் வீடுகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டதால் அவர்கள் திரும்பி வர அனுமதிக்கப்பட்டனர் என்றார்.

செக்கோலா மெனெங்கா ஜெறையில் உள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் வீடுகளுக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படவில்லை, ஏனெனில் அவர்களின் வீடுகள் பாதுகாப்பாக இல்லை மற்றும் இன்னும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

“அவர்களின் வீடு மோசமாக உள்ளது, ஏனெனில் அது குப்பை மற்றும் சேறுகளால் நிரம்பியுள்ளது, இது சுத்தம் செய்ய நேரம் எடுக்கும்,” என்று அவர் கூறினார்.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீடு திரும்புவதற்கான பாதுகாப்பான நிலைமைகள் பற்றிய அறிக்கையைப் பெற்ற பிறகே, இரண்டு PPS ஐ மூடுவது தொடர்பில் மாவட்ட அதிகாரி முகமட் ஷஹாதன் அப்துல்லாவால் முடிவு செய்யப்பட்டது.

“அழைப்புகளைப் பெறவும் தரவுகளைச் சரிபார்க்கவும் தமது உறுப்பினர்கள் வெள்ளச் செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் (PKOB) தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள்” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here