கோழி முட்டைக்கான மானியம் உடனடியாக 10 காசாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது

கிரேடு A, B மற்றும் C கோழி முட்டைகளுக்கான மானியத்தை அதிகரிக்க பணிக்குழு ஒப்புக்கொண்டது. மேலும் நிதி அமைச்சகமும் இந்த முடிவுக்கு ஒப்புக்கொண்டது என்று அவர் செய்தியாளர் கூட்டத்தில்  கூறினார்.

ஒரு முட்டை உற்பத்திக்கான சராசரி செலவு தற்போது 51காசாகவும் உச்சவரம்பு விலை 41 காசாகவும் உள்ளது என்று அன்னுவார் கூறினார். கடந்த மாதம் ஒரு முட்டைக்கு மானியம் மூன்று காசாக இருந்து எட்டு காசாக உயர்த்தப்பட்ட பிறகு உற்பத்தியாளர்களுக்கு இன்னும் இரண்டு காசுகள் கூடுதல் செலவு உள்ளது என்றார்.

இது முட்டை உற்பத்தியாளர்களை போதுமான கிரேடு ஏ, பி மற்றும் சி கோழி முட்டைகளை உற்பத்தி செய்வதை ஊக்கப்படுத்தியது என்றார். அவர்கள் இன்னும் முதிர்ச்சி அடையாத கோழிகளை அறுப்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். இதனால் மாதத்திற்கு சுமார் 100,000 முட்டைகள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது என்று அவர் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here