நீதிமன்ற வழக்குகள் PH-BN ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை

டத்தோஸ்ரீ அன்வார்

தேசிய முன்னணியின் பல  தலைவர்களின் நீதிமன்ற வழக்குகள்,  பக்காத்தான் ஹராப்பானுக்கும் கூட்டணிக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தத்திலும் ஒரு பகுதியாக இல்லை என்று அன்வார் இப்ராஹிம் கூறுகிறார்.

இந்த வழக்குகள் விவாதிக்கப்பட்டவற்றுடன் தொடர்புடையவை அல்ல என்று அன்வார் ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில் கூறினார். “நீதித்துறை சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும்.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here