கோப்பி, spaஐ விரும்புகிறவர்கள் மலேசியாவில் விடுமுறை செல்ல இதுவே சரியான நேரம்.

 

வட மலேசியாவில் கவர்ச்சிக்கரமான சுற்றுலாத் திட்டத்தை நோர்த்தன் மலேசியாவின் கோப்பி அனுபவத்தை சுற்றுலா மலேசியா  கொண்டுவர விரும்புகிறது.டிசம்பர் 2, 2022ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 1,2023ஆம் தேதி வரை 10 விழுக்காட்டு கழிவுகளைப் பெற www.mmalaysia.travel  அல்லது QR  கோட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.

Untuk penggemar kopi dan spa, inilah masanya untuk Cuti-Cuti Malaysia! Northern Malaysia Coffee Experience yang dibawakan oleh Tourism Malaysia menawarkan pakej Pelancongan minat khas menarik di Wilayah Utara! Rebut diskaun sehingga 10% bermula 2 Disember 2022 hingga 1 Jun 2023. Layari www.mmalaysia.travel atau imbas QR code untuk maklumat lanjut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here