சிரம்பானில் காற்று மாசுபாட்டு குறியீடு காலை நிலவரப்படி 102ஆக இருந்தது

நாட்டில் இன்னும் ஆரோக்கியமற்ற காற்று மட்டத்தை அனுபவிக்கும் ஒரே பகுதி சிரம்பான் மட்டுமே. காற்று மாசுக் குறியீட்டின் (API) படி, சிரம்பானில் காலை 10 மணி நிலவரப்படி காற்றின் தரம் 102 ஆக இருந்தது. இது நேற்று பதிவு செய்யப்பட்ட 151யை ஒப்பிடுகையில் சற்று முன்னேற்றமான நிலை காணப்படுகிறது

பூஜ்ஜியம் முதல் 50 வரையிலான API நல்ல காற்றின் தரத்தைக் குறிக்கிறது; 51 முதல் 100 வரை மிதமானது; 101 முதல் 200 வரை ஆரோக்கியமற்றது; 201 முதல் 300 வரை மிகவும் ஆரோக்கியமற்றது; மற்றும் 300 மற்றும் அதற்கு மேல் அபாயகரமானது.

புதன் கிழமை முதல் லேசான மூடுபனி காரணமாக சிரம்பான்ஆரோக்கியமற்ற காற்றின் அளவை பதிவு செய்து வருகிறது. இதற்கிடையில், கிள்ளான் பள்ளத்தாக்கு, ஜோகூர், நெகிரி செம்பிலான் மற்றும் கிழக்கு கடற்கரையில் பல பகுதிகளில் காற்றின் தரம் மிதமான அளவில் உள்ளது.

காலை 10 மணி நிலவரப்படி, API அளவீடுகள் பெட்டாலிங் ஜெயா 79, பந்திங் (90), ஜோஹன் செத்தியா (91), கிள்ளான் (88), ஷா ஆலம் (86), மற்றும் புத்ராஜெயா (83) நீலாய், செகாமட், கோல தெரெங்கானு மற்றும் கோத்த பாரு ஆகியவற்றிற்கான API அளவீடுகள் 83 மற்றும் 89 க்கு இடையில் இருந்தது. பெரும்பாலும் இந்தோனேசிய விவசாயிகள் மற்றும் கரி நெருப்புகள் மற்றும் எரிப்பு நடைமுறை காரணமாக எல்லை தாண்டிய மூடுபனி என்பது மலேசியாவில் ஒரு தொடர்ச்சியான பிரச்சினையாக இருக்கிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here