சந்திராஷ்டம நாட்களில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும்

  • சந்திராஷ்டம நாட்களில் பிறருக்கு நீங்கள் நன்மைகள் செய்தாலும் அது தீமையாக முடியும். சந்திராஷ்டம நாட்களில் எதிர்பார்த்தது நடைபெறாது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here