ஒவ்வொரு ருத்திராட்சத்திற்கும் மந்திரங்கள்

ருத்திராட்சத்தை அக்குமணி என்றும் குறிப்பிடுவர். பெண்களுக்கு மாங்கல்யம் போலச் சிவத்தொண்டர்களுக்கு அணிகலனாகத் திகழ்வது இது. இதைக் கண்டிகை என்றும், தாழ்வடம் என்றும் கூறுவர்.

ருத்திராட்ச மந்திரங்கள்:

ஒரு முகம்: மந்திரம் – ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் ஹரீம் நமஹ

இரண்டு முகம்: மந்திரம் – ஸ்ரீ கௌரி சங்கராய நமஹ, ஓம் நமஹ

மூன்று முகம்: மந்திரம் – ஓம் கிளீம் நமஹ

நான்கு முகம்: மந்திரம் – ஓம் ஹரீம் நமஹ

ஆறு முகம்: மந்திரம் – ஸ்வாமி கார்த்திகேயாய நமஹ

ஏழு முகம்: மந்திரம் – ஓம் மஹா லட்சிம்யை நமஹ ஓஅம் ஹீம் நமக

எட்டு முகம்: மந்திரம் – ஒம் ஹீம் நமஹ, ஓம் கணேஷாய நமஹ

ஒன்பது முகம்: மந்திரம் – நவ துர்க்காயை நமஹ, ஓம் ஹரீம் ஹும் நமஹ

பத்து முகம்: மந்திரம் – ஸ்ரீ நாராணாய நமஹ, ஸ்ரீ வைஷ்ணவை நமஹ, ஓம் ஹ்ரீம் நமஹ

பதினோரு முகம்: மந்திரம் – ஒம் ஸ்ரீ ருத்திர நமஹ, ஒம் ஹரீம் நும் நமஹ

பன்னிரண்டு முகம்: மந்திரம் – சூர்யாய நமஹ ஓம் க்ரோன் க்ஷோண் ரவுண் நமஹ

பதின்மூன்று முகம்: மந்திரம் – ஓம் ஹரீம் நமஹ

பதினான்கு முகம்: மந்திரம் – ஓம் நமஹ சிவாய.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here