ஆட்சி அதிகார மாற்றத்தில் தாமதம் இருக்காது – ஜோ பிடன் நம்பிக்கை

வாஷிங்டன்:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here