பிளாஸ்டிக் தின்று உயிரிழந்த  ஒட்டகங்களின் எலும்புக் கூடுகள் கண்டுபிடிப்பு! 

துபாய்:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here