சொந்த பாத்திரங்களைக் கொண்டு வாருங்கள் – பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க சிங்கப்பூர் திட்டம்!

பூஜ்ஜிய கழிவு எஸ்.ஜி., ஒரு வேளை, இல்லை.

“உங்கள் சொந்த கொள்கலனைக் கொண்டு வாருங்கள்”

ங்க ப்ப ப்ப ப்ப ப்ப

மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்:

  • த்
  • Blk 448
  • Blk 84
  • எங்கள் டம்பைன்ஸ் மையம்
  • ஒரு வேளை

COVID-19 நுக நுக நுக நுக

ஒரு வேளை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here