பாக்கிஸ்தான் ராணுவம் எனது கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது – இம்ரான்கான்

இஸ்லாமாபாத்-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here