சீனாவின் இந்த நடவடிக்கையை ஏற்க முடியாது –

பிரிட்டன் வெளியுறவு மந்திரி கண்டனம்

சீனாவின் சமீபத்திய நடவடிக்கையானது, உலகின் பார்வையில் சீனாவின் நற்பெயரை பாதிக்கும் என்று பிரிட்டன் வெளியுறவுத்துறை மந்திரி கூறி உள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here