காங்கோவில் மலை நிறைய தங்கம்

 –  தோண்டி எடுத்து சென்ற மக்கள்

காங்கோவில் ஒரு மலையில் உள்ள மண்ணில் 60 முதல் 90 சதவீதம் வரை தங்கத்தாது இருப்பதை உள்ளூர்வாசிகள் சிலர் கண்டுபிடித்த செய்தி தீ போல கிராமம் முழுவதும் பரவியது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here