438 நாட்கள் விண்ணில் கழித்த சோவியத் விண்வெளி வீரர்

வலேரி போல்யாகோவ் பூமிக்கு திரும்பிய சரித்திர நாள் – 1995, மார்ச் 22

ரஷ்யாவின் புகழ்பெற்ற விண்வெளி வீரர் வலேரி விளாடிமிரோவிச் போல்யாகோவ். 1942  ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் தூலா நகரில் பிறந்த இவர், வலேரி தூலாவில் தனது ஆரம்பக் கல்வியை 1959 இல் முடித்து மாஸ்கோவில் முதலாம் மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து மருத்துவப் பட்டம் பெற்றார்.
பின்னர் வானியல் மருத்துவத்தில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றார். 1972 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22 ஆம் தேதி விண்வெளிப் பயணத்துக்காக மூன்றாம் மருத்துவப் பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டு விண்வெளி பயணம் மேற்கொண்டார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here