பிரிட்டனின் செயற்கைக் கோள்

– விண்ணில் செலுத்தியது ரஷியா

650 செயற்கைக்கோள்கள் வாயிலாக, அடுத்த ஆண்டுக்குள் உலகளாவிய வணிக இணைய சேவையை தொடங்க ஒன்வெப் திட்டமிட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here