புகையிலை தடை செய்த முதல் நாடு அயர்லாந்து: மார்ச் 29- 2004

அயர்லாந்து அரசு 2004- ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 29- ஆம் தேதி வேலை செய்யும் இடங்களில் புகைப்பிடிப்பதற்கு தடைவிதித்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here