93 ஆவது ஆஸ்கர் விருதளிப்பு

 – சிறந்த இயக்குநர் குளோயி சாவ்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here