ஜி 7 வெளியுறவு மந்திரிகள் 2 நாள் மாநாடு

லண்டனில்  தொடங்கியது

லண்டனில் ஜி 7 நாடுகளின் வெளியுறவு மந்திரிகள் 2 நாள் மாநாடு தொடங்கியது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here