இலக்கியவாதிகள் எப்போதும் வணக்கத்திற்குரியவர்கள்!

உடுமலைகவி இறந்த தினம்: மே 23- 1981

இன்று அவர் மறக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவரை நினைத்துப்பார்பதும் அவரின் நினைவு நாளான இன்று அவருக்கு உரிய மரியாதையைச் செய்வது அவரின் இலக்கியத்திற்குச் செய்யும் மரியாதையாக இருக்கும்.
நன்றி : கா   சு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here