ஜப்பானில் சரக்கு கப்பலுடன் மற்றொரு கப்பல் மோதல்

– 3 மாலுமிகள் மாயம்!

அண்மையில் மீன் பிடி கப்பலுடன் மோதல் என்ற செய்தி. ஜப்பானில் இந்த விபத்தும் நிகழந்தது. இப்போது மீண்டும் சரக்குக்க்கப்பல் விபத்து நடந்திருக்கிறது. ஜப்பானுக்கு சோதனைமேல் சோதனையா?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here