கென்சிங்டன் அரண்மனையில் வரலாற்று திருமண ஆடை –

கண்காட்சிக்கு டயானா திருமண உடை

இன்றுவரை பேசப்படுபவராக டயானா பெயர் நிலைத்திருக்கிறது. இனியும் அது தொடரும். அவரின் அகால மரணம் திட்டமிட்ட கொலை என்றும் கூறப்படுகிறது. விபத்து என்றும் கூறப்படுகிறது.
அது, இன்று வரை மூடுமந்திரமாகவே பேசப்பட்டு வருகிறது. அவரின் திருமணம் ஒரு வரலாற்றையும் பதிவு செய்வதாக அறியப்படுகிறது. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here