சுழற்சி முறை கல்வி திட்டம் ஆசிரியர்களின் பணிச்சுமையை அதிகரிக்காது என்கிறார் கல்வி அமைச்சர்

கோலாலம்பூர்: அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி தேசிய மீட்பு திட்டத்தின் (பிபிஎன்) கீழ் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் போது வகுப்புகளை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்து பள்ளிகளுக்கான சுழற்சி முறை  ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் முறையில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தாது.

கல்வி அமைச்சர் ராட்ஸி ஜிடின், ஆசிரியர்கள் ஒரே பாடத்திட்டத்தை இரண்டு தனித்தனி வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே கற்பிக்க வேண்டும் என்பதே இதற்குக் காரணம்.

சுழற்சி முறையை செயல்படுத்துவதில் ஒரு பிரிவினர் இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்கப்படும். முதல் வாரத்தில், A குழு ஆசிரியர்களுடன் நேருக்கு நேர் கற்றலுக்காக பள்ளிக்குச் செல்லும். Bகுழு அடுத்த வாரம் பள்ளிக்கு அவர்களின் நேருக்கு நேர் கற்றலுக்காகச் செல்லும்.

இதற்கிடையில் குழு A வீட்டில் படிக்கும், அவர்கள் செய்ய வேண்டியது ஆசிரியர்கள் வழங்கிய செயல்பாடுகள், பாடப்புத்தகங்கள், யூடியூப் வழியாக படிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இந்த முறை ஆசிரியர்களின் கடமைகளைச் சேர்க்காது. ஏனெனில் ஆசிரியர்கள் ஏற்கனவே தங்கள் கற்பித்தல் தயாரிப்பு மற்றும் திட்டங்களைச் செய்திருப்பார்கள். அவர்கள் இதை மாணவர்களுடன் வீட்டில் தயார்படுத்துவதற்காக மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிக்குச் செல்லும்போது, பாடத்தின் கூற்றை புரிந்து கொள்ள முடியாத மாணவர்களுக்கு தெளிவினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். பள்ளிகள் பாதுகாப்பாகவும் சாதகமாகவும் செயல்படுகின்றன என்ற தலைப்பில் நேற்று இரவு ஆர்டிஎம் செய்தியில் பேசியிருந்தார்.

அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட கட்டமைப்பானது நன்கு செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, அமைச்சர்கள் மட்டத்தில் தொடர்புகள் மற்றும் அனைத்து மட்டங்களில் இருப்பவர்களுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்று ராட்ஸி கூறினார்.

பெற்றோர்கள் பள்ளிகளில் நேரடி வகுப்புகள் தேவை. என்று கேட்டுக்கொண்டனர். இதனால் அமைச்சகம் இந்தத் திட்டத்தை வழிநடத்துகின்றனர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

நேற்று, நாங்கள் கல்வி இயக்குநரைச் சந்தித்து, பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கடிதங்கள் வழங்கப்படாது என்ற எங்கள் உத்தரவை மீண்டும் வலியுறுத்தினோம் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here