மலேசியாவுக்குள் நுழைவதற்கான தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை அரசாங்கம் குறைத்துள்ளது

நாட்டிற்குள் நுழையும் மலேசியர்களுக்கும் மற்றும்  நீண்ட கால பாஸ் வைத்திருக்கும் வெளிநாட்டினரும் தனிமைப்படுத்தல் காலத்தை அவர்களின் தடுப்பூசி நிலையைப் பொறுத்து அரசாங்கம் ஐந்து முதல் 10 நாட்களுக்குள் குறைக்கிறது.

இன்று ஒரு செய்தியாளர் கூட்டத்தில், சுகாதார அமைச்சர் கைரி ஜமாலுடின், பூஸ்டர் டோஸ் பெற்றவர்கள் ஐந்து நாட்களுக்கு மட்டுமே தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டு, இன்னும் பூஸ்டர் டோஸ் பெறாத பயணிகள் ஏழு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள்.

முழுமையாக தடுப்பூசி போடாதவர்கள் 10 நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள். தனிமைப்படுத்தலில் இருந்து ஒரு பயணியை விடுவிப்பது, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காலம் முடிவதற்குள் அவர்களின் கோவிட்-19 பரிசோதனையைப் பொறுத்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here