ட்ரோன் போன்ற தோற்றத்தில் ஹெலிகாப்டர்

விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் அடுத்த மிகப்பெரிய அடியை எடுத்து வைக்க தயாராகி விட்டது நாசா. இதற்காக பிரத்யேகமாக 7 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ட்ரோன் போன்ற தோற்றத்தில் ஒரு ஹெலிகாப்டரை வடிவமைத்திருக்கிறது. இதற்கு ‘டிராகன்ஃப்ளை’ என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றனர். முதல் முறையாக சனி கிரகத்தின் துணைக்கோள்களை, குறிப்பாக டைட்டன் கோளை ஆராயப்போகிறது இந்த டிராகன்ஃப்ளை.

விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் அடுத்த மிகப்பெரிய அடியை எடுத்து வைக்க தயாராகி விட்டது நாசா. இதற்காக பிரத்யேகமாக 7 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ட்ரோன் போன்ற தோற்றத்தில் ஒரு ஹெலிகாப்டரை வடிவமைத்திருக்கிறது. இதற்கு ‘டிராகன்ஃப்ளை’ என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றனர். முதல் முறையாக சனி கிரகத்தின் துணைக்கோள்களை, குறிப்பாக டைட்டன் கோளை ஆராயப்போகிறது இந்த டிராகன்ஃப்ளை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here