சுகங்களை வழங்கும் சூரிய வழிபாட்டு பாடல்

பொங்கல் தினத்தன்று சூரியனைப் பார்த்து நாம் வழிபடும் பொழுதும், மற்ற நாட்களில் காலை நேரத்தில் சூரிய உதயத்தின் பொழுதும் கீழ்க்கண்ட பாடலைப் பாடினால் வாழ்க்கை வளமாகும்.

என்று துதிப்பாடல்களைப் பாடி வழிபட்டால், ராஜகிரகமான சூரியனின் அருளுக் கு பாத்திரமாகலாம். பிரகாசமான எதிர்காலமும் நமக்கு அமையும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here