ஆயர் சிலாங்கூரின் E-BILL முறையில் பதிந்து சிறப்பு பரிசுகளை வெல்ல வாய்ப்பு

கோலாலம்பூர், ஏப்ரல் 4-

சிலாங்கூர், கோலாலம்பூர், புத்ராஜெயா பகுதிகளின் நீர் விநியோக நிறுவனமான ஆயர் சிலாங்கூர் (Air Selangor) மின்னியல் கட்டண சேவை முறையை (E-BILL) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.அதன் அடிப்படையில் இந்த மின்னியல் முறையில் பதிவு செய்து கொண்டவர்கள் அதிர்ஷட குலுக்களில் கார் வரை வெல்லும் வாய்ப்பை இந்நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்த அதிர்ஷட குலுக்கள் நடத்தப்படுகிண்றது.

இது தவிர நண்பர்களையும் இந்த மின்னியல் முறை சேவையில் இணைத்து லண்டன் மற்றும் பாரீஸ்-க்கு சுற்றுப் பயண வாய்ப்பு (முதன்மை பரிசு) , 30 சாம்சிங் எஸ்10 விவேக கைப்பேசி, 500 வெள்ளி பெறுமானமுள்ள பேரங்காடி பற்றுச்சீட்டுகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் வெல்லலாம்.
இது குறித்த மேல் விவரங்களுக்கு http://update.airselangor.com என்ற அகப்பக்கத்தை நாடலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here