நார்வே நாட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து

உலகத்தில் பலவித தொழில்நுட்பங்கள் அபரிதமான வளர்ச்சியைக் கண்டு வரும் வேளையில் நார்வே நாட்டில் உயரமான கட்டடத்தில்  ஏற்பட்ட தீயை அணைக்க தீயணைப்புப் படை வீரர்களின் உயர் தொழில் நுட்பம் குறிக்கும் சில படங்கள்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here