போர் தொடுத்தால் எதிர்கொள்ள ஜெர்மனி- ஜப்பான் ஒப்பந்தம் செய்த நாள்: 25-11-1936

ஜெர்மனி- ஜப்பான் ஒப்பந்தம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here