உலகின் மிகப்பெரிய புத்தர் சிலை ஹாங்காங்கில் நிறுவிய நாள்: 29-12-1993

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here