பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சீர்வரிசை

சீர்வரிசைப் பொருட்களுடன்  பழங்குடியின மக்கள்

பழனி முருகன் கோவிலுக்கு குறமகள் வள்ளி பெருந்தகை பாசறையினர் சீர்வரிசை பொருட்களுடன் மலைக்கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here