கணவனை இழந்தவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ரத சப்தமி விரதம்

கணவனை இழந்தவர்கள் ரத சப்தமி விரதத்தை கடைப்பிடித்தால், அடுத்து வரும் பிறவிகளில் இந்த நிலை வராது என்று புராணங்கள் சொல்கின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here