காற்றின் மாசுபாட்டை குறைக்கும் முயற்சியில் உலக நாடுகள் ஈடுபடவேண்டும்!

 – அமெரிக்கா வலியுறுத்தல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here