ஹாரி-மேகனின் இன பாகுபாடு குற்றச்சாட்டு

இங்கிலாந்து ராணி- குடும்பத்தினர் வருத்தம்!

சில ஆண்டுகளாக ஹாரி மற்றும் மேகன் எவ்வளவு சவாலாக இருந்து வந்துள்ளனர் என்பதை முழு குடும்பமும் அறிந்து வருத்தப்படுவதாக ராணி எலிசபெத் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here