உலக காசநோய் விழிப்புணர்வு நாள் – மார்ச்.24, 1996

காசநோய் இன்று உலகில் 1.7 மில்லியன் மக்களை ஆண்டுதோறும் கொன்று குவிக்கும் முக்கிய உயிர்கொல்லி நோயாக உள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here