ஈபிள் கோபுரம் தொடக்கவிழா

 கொண்டாடப்பட்ட நாள்: மார்ச் 31, 1889

300 உருக்கு வேலையாட்கள், 5 லட்சம் ஆணிகளை பயன்படுத்தி, 18,038 உருக்கு துண்டுகளை ஒன்றோடொன்று பொருத்தி இது கட்டப்பட்டது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here