உலகப் புகழ்பெற்ற மிக்கி மவுஸ்

முதலாவது பேசும் கார்ட்டூன் வெளி வந்த நாள்: மே 23- 1929

நன்றி: கா  சு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here