எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணி இஸ்ரேலில் அமைகிறது.

 – நப்தாலி பென்னட் பிரதமர் ஆகிறார்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here