சீரம் தலைவர் சரஸ் பூனாவாலாவுக்கு தேசிய விருது

லோகமான்ய திலக்  விருது பெறுகிறார்!

சீரம் நிறுவன தலைவர் சைரஸ் பூனாவாலாவுக்கு ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி லோகமான்ய திலக் தேசிய விருது வழங்கப்பட உள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here