எட்மண்ட் சந்தாரா பெர்சத்துவில் இருந்து விலகுகிறாரா?

பெர்சத்துவின் பூமிபுத்ரா அல்லாத பிரிவின் தலைவரான சுற்றுலா, கலை மற்றும் கலாச்சார துணை அமைச்சர் எட்மண்ட் சந்தாரா கடந்த வாரம் பெர்சத்துவிலிருந்து வெளியேறவிருப்பதற்கான கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளார். ஆதாரங்களின்படி, பெர்சத்துவில் பூமிபுத்ரா அல்லாத நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சந்தாரா எதிர்காலம் இல்லை என்று கண்டதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

கடந்த வாரம் அவர் கட்சியை விட்டு வெளியேறும் கடிதத்தை பொதுச் செயலாளருக்கு அனுப்பினார் என்பது தலைவருக்கு தெரியும். எனவே இந்த முடிவை மாற்ற பெர்சத்து இப்போது அவரை வற்புறுத்த முயல்கிறது. ஆனால் அவர் வெளியேறவிருக்கிறார் என்று ஒரு ஆதாரம் எப்ஃஎம்டியிடம் தெரிவித்தது.

பெர்சத்துவில் பூமிபுத்ரா அல்லாத ஒரே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்தாரா மட்டுமே. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் கட்சியின் பூமிபுத்ரா அல்லாத பிரிவின் முதல் தலைவராக சந்தாரா நியமிக்கப்பட்டார்.  சந்தாரா, ஐக்கிய பொதுச் செயலாளர் ஹம்சா ஜைனுதீன் மற்றும் ஐக்கிய தகவல் தலைவர் வான் சைபுல் வான் ஜான் ஆகியோரின்  கருத்துக்காக  எப்ஃஎம்டி தொடர்பு கொண்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here