உங்கள் வாக்கு தேசிய முன்னணிக்கே – தெமர்லோ பாரு வேட்ப்பாளர் டத்தோஸ்ரீ முகமட் ஷர்கார் ஷம்சுடின் உறுதி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here