முற்பிறவி பாவம் போக்கும் தீர்த்தவாரி

நாம் முற்பிறவியில் செய்த பாவங்கள், பெற்ற சாபங்கள் அனைத்தும், தீர்த்தவாரியில் கலந்துகொண்டு நீராடுவதன் மூலம் தீரும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? நம்பித்தான் ஆக வேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here