நவக்கிரக வலம்

ஒன்பது முறை நவக்கிரகங்களை சுற்றிவர வேண்டும். எல்லா தெய்வங்களையும் வணங்கி முடித்துவிட்டு இறுதியில்தான் நவக்கிரகங்களை சுற்றிவர வேண்டும்.

நவக்கிரகங்களை ஏழு சுற்றுகள் வலமாக சுற்ற வேண்டும். ஏனெனில் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்ரன், சனி ஆகிய ஏழு கிரகங்களும் இடமிருந்து வலமாக சுற்றுபவை.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here