ஏழு ஜன்ம பாவங்களை போக்கும் விரதம்

ரத சப்தமி அன்று விரதம் இருந்து சூரிய வழிபாடு செய்வதால் ஏழு ஜன்மங்களில் செய்த பாவங்களும் நம்மை விட்டு விலகிவிடும் என்பது நம்பிக்கை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here